Svensk eco-bonus for overføring av gods


Svensk eco-bonus for overføring av gods

Også Sverige vil nå vurdere om det skal gis støtte til godsoverføring fra vei til sjø.

Fra pressemelding fra den svenske Regeringskansliet den 2. februar:

Regjeringen har i dag besluttet å gi Trafikanalys i oppdrag å undersøke muligheten for å innføre en midlertidig eco-bonusordning i Sverige for å få fart på overføring av gods fra vei til sjø.

Trafikanalys skal undersøke om eco-bonus kan bidra til en kostnadseffektiv oppfyllelse av regjeringens besluttede miljømål. Oppdraget omfatter også å trekke lærdom fra andre lands arbeid på eco-bonus, som for eksempel i Italia, Norge og Storbritannia. Eco-bonus kan for eksempel bety at staten går inn og betaler for deler av ekstrakostnadene når avsendere bruker sjøfrakt i stedet for veitransport på ruter der overføringspotensialet er stort.

Den endelige rapporten er ferdig 30 mai 2017.​​