Stadig mer gods på vei, er en varslet katastrofe


Noen sier det mange av oss tenker: Sjøtransport er billigere enn å benytte veitransport. Svenskene er snart lei av all tungtrafikken til Norge som bruker deres veinett. Det må settes krav til vareeierne.

Siv H. Jacobsen (Ap) er varaordfører Østfold fylkeskommune, leder av Jernbaneforum Øst og leder av Svinesundkomiteen. Hun hadde 13. februar et leserbrev på trykk i blant annet Fredriksstad Blad, som er absolutt leseverdig. Kvinnen kaller en spade en spade – og er ikke redd for å fortelle hvor ille sannheten om tungtrafikken gjennom Østfold er. Selv om hun er leder av Jernbaneforum Øst, taler hun også om at sjøtransport og havner er løsningen.

Brutal sannhet

​-Mens godsandelen på bane er oppe i 50-70 prosent til Bergen, Trondheim og Stavanger, er den nå nede på én til to prosent over Svinesund, påpeker fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen.

– Tungtrafikken over grensen v​​​ed Svinesund, økte med 5,5 prosent i fjor. Nå kommer det nesten to tunge kjøretøy i minuttet gjennom hele døgnet inn til Norge. Nå må denne trenden snus. Det er på tide å gjøre alvor av å få mer gods over på sjø og bane, slår hun fast – og fortrsetter:

-Det har lenge vært en ambisjon å få mer gods over fra vei til sjø og bane, men lite gjøres. Vi ser derfor at trenden fortsetter også i 2016. Trailere danker ut toget og skipet på import av varer til Norge.  Det er hverken heldig for miljøet eller for kapasiteten på veiene. Skal vi unngå å bygge ut E6 til seks eller åtte felt gjennom Østfold om få år, så må vi gjøre noe nå, slår fylkesvaraordføreren fast.

Non-stop døgnet gjennom

I følge Jacobsen kommer 70 prosent av alt landbasert gods som kommer inn til Norge, over grensen og inn i Østfold. Dette fordeler seg over to grenseoverganger. 20 prosent kommer trillende inn over Ørje og 50 prosent triller inn over Svinesund.

​-Dette er en varslet katastrofe, og det gjøres ingenting for å rette på situasjonen, sier Siv Jacobsen med et klart spark til den blå-blå regjeringen.

​Hva kan vi gjøre?

Jacobsen mener å ha funnet løsningen på problemet:

-Jeg mener at forslaget til Nasjonal Transportplan,​ som legges frem rett før påske, må ha en egen handlingsplan for å få grensekryssende gods over fra vei til bane og sjø. Handlingsplanen må inneholde konkrete tiltak, som kan virke både på kort og på lang sikt. På sikt er den eneste løsningen å få på plass et dobbeltspor mellom Göteborg og Oslo. Jeg tenker det bare er et spørsmål om tid før svenske myndigheter legger restriksjoner på tungtransport i transit.

Hun stiller spørsmål om hvorfor innbyggerne i Vest-Sverige skal aksepterer at deres areal brukes som gjennomkjøring for 2.500-3.000 lastebiler i døgnet som ikke har noe i Sverige å gjøre.

-Slike begrensninger ser vi allerede både i Østerrike og i Tyskland, der det ikke er lov å transportere gods på trailer på søndager. Dette må norske myndigheter og norsk næringsliv ha en beredskap på, oppfordrer Jacobsen.

​Færre seriøse aktører

– Det er også helt avgjørende, at norske transportbrukere er mer bevisst. Den store økningen i antall vogntog skyldes at det kommer flere polske og baltiske vogntog. De som bestiller transport, må bli nøyere med hvem de benytter til å frakte varer. Det er bare prisen som teller på transporten som bestilles. Nå er det ikke lenger sånn at det bare er billig transport fra Øst-Europa som brukes, men det billigste av det billigste. Det betyr at det er en stor grad av sosial dumping i næringen, og at det benyttes vogntog som er dårligere for miljøet enn de norske. Et konkret tiltak er å miljødifferensiere bompengene over Svinesund, slik at det blir betraktelig billigere med vogntog som brukere den beste teknologien (Euro 6).

Havner

Siv H. Jacobsen slår gjerne et slag for nærskipsfarten når hun først er i gang.

– Et tiltak som kan iverksettes med umiddelbar virkning, er å gjøre det lettere å bruke skip til frakt. På tross av økte godsmengder, hadde frakt av gods med skip til og fra havner i Oslofjord-området, bare en liten økning i fjor. Totalt var det en økning i frakt av containere på skip med fattige 0,1 prosent i 2016. Da er alle containerhavner mellom Oslo og Kristiansand og Fredrikstad tatt med, forteller hun – og fortsetter:

-Et tiltak som kan virke raskt, er å vise godskunder hvordan de kan spare penger på å bruke sjøveien. Det kan bli opptil 30 prosent billigere allerede nå. Enda billigere kan det bli om det kommer ekstra insentiver til å bruke sjøveien, skriver varaordføreren i Østfold fylkeskommune.

AVBILDET: Slik kan det være. Foto fra Kystverkets webkamera, som viste tungtrafikken over brua som er porten til Norge en helt vanlig dag. Bildet ble tatt for et par år siden.