Regionala och lokala vattenvägar – har Sverige flyt?

februari 9, 2017

Ett bättre utnyttjande av vattenvägarna skulle innebära att infrastrukturen på land avlastas, att transportsektorns samlade miljöbelastning minskas och bidra till mer hållbara transporter. Vilken roll vill vi att lokala och regionala sjötransporter i Sverige har år 2030?

Välkommen till en dag då vi bland annat tar del av resultat från Sjöfartsverkets regeringsuppdrag om kust- och inlandssjöfart, presenterar pågående projekt som berör inre vattenvägar, och spanar framåt mot framtidens hållbara transporter.

En dag för alla som är intresserade och engagerade i inlands- och kustsjöfart, där vi kan mötas, utbyta idéer och gemensamt bidra till arbetet för en hållbar sjöfart.

Program/Anmälan

Anordnare: Lighthouse Closer NÖKS EMMA


Uppladdade filer

Bilaga saknas