NÖKS och Avatar Logistics – Transporttest med en containerpråm i Sverige

mars 7, 2017

AVATAR LOGISTICS AB – logistikaktör och inlandssjöfartsrederi – inbjuder dig att närvara vid det första transporttestet med en containerpråm i Sverige. Efter lastning i Göteborgs hamn och transport på Göta Älv/Trollhätte kanal anlöper pråmen Vänersborgs hamn den 7 mars. Välkommen att se lossningen och omlastningen till lastbil samt att lyssna på logistikkedjans aktörer under en minikonferens.

Trots att alla regelverk och förutsättningar för inlandssjöfarten (av EU klassat som det femte trafikslaget) ännu inte är på plats, agerar Avatar Logistics ”early mover” och tar genom demoprojektet ett aktivt ansvar för inlandssjöfartens införande. Det svenska transportsystemet har mycket att vinna på nydanande logistiklösningar där pråmtrafik avlastar väg- och järnvägsnätet stora mängder gods.

 

Tid och plats; 7 mars 2017, Vänersborgs hamn/Vänerhamn AB, kl 11.00 – 14.00

Se bifogad inbjudan med program samt uppgifter om hur du anmäler dig.          

 

Varmt välkommen!!

 


Uppladdade filer

Array