Godspråmar kan ta oss ur oljeberoendet – GP Debatt

februari 16, 2017

Ändrade regler för sjöfarten på våra inre vattenvägar, eco-bonus för sjötransporter och klimatstyrande farleds- och vägslitageavgifter måste till för att göra Sverige fossilfritt, skriver Karin Svensson Smith (MP).

https://www.gp.se/nyheter/debatt/godspr%C3%A5mar-kan-ta-oss-ur-oljeberoendet-1.4159415


Uppladdade filer

Bilaga saknas