From Highway to Waterway

februari 16, 2017

– Stadig mer gods på vei, er en varslet katastrofe

Noen sier det mange av oss tenker: Sjøtransport er billigere enn å benytte veitransport. Svenskene er snart lei av all tungtrafikken til Norge som bruker deres veinett. Det må settes krav til vareeierne.

Siv H. Jacobsen (Ap) er varaordfører Østfold fylkeskommune, leder av Jernbaneforum Øst og leder av Svinesundkomiteen. Hun hadde 13. februar et leserbrev på trykk i blant annet Fredriksstad Blad, som er absolutt leseverdig. Kvinnen kaller en spade en spade – og er ikke redd for å fortelle hvor ille sannheten om tungtrafikken gjennom Østfold er. Selv om hun er leder av Jernbaneforum Øst, taler hun også om at sjøtransport og havner er løsningen.

http://www.shortseashipping.no/News/3972/-Stadig-mer-gods-på-vei-er-en-varslet-katastrofe

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/jernbaneverket/stadig-mer-gods-over-pa-vei-er-en-varslet-katastrofe/o/5-59-670249


Uppladdade filer

Bilaga saknas