Projektmål

Motto och mål
Sjövägen skall utvecklas till att vara en attraktiv, grön, säker och bärkraftig länk för godsflöden i och mellan länderna Danmark, Sverige och Norge

Grön och Hållbar utveckling
Mer gods till sjöss kommer att avlasta väg och järnvägsnät samt förhindra trafikstockningar och allvarliga olyckor. Nya innovationer inom transportsystem krävs för att utveckla alternativet sjövägen i och mellan våra regioner.
Nya kriterier och antaganden har tillsammans med förändrade rambetingelser möjlighet att skapa nya hållbara lösningar som inte har visats tidigare.
Projektet kommer att verka för ett paradigmskifte där närsjöfarten i vår region får en stark energieffektiviserande roll i framtiden.