Leverabler

Indikatorer
Case/Arbetsgrupper, Seminarier, Workshops, Nätverkskopplingar, Modeller, Vetenskapliga artiklar, Utvalda utvecklingskoncept, Master/Bachelor Uppsatser och Rapporter.

Indikator
Seminarie
Leverabel
Kickoff
Partner
Samtliga
Datum
16/11 - 15

Indikator
Workshop
Leverabel
Workshop
Partner
HSN
Datum
19/05 - 16