Bakgrund

Konsortiet bakom projektet är en interregional trippel-helixgrupp som består av företag, hamnar, institut, universitet, branschorganisationer och myndigheter med representanter från alla deltagande länder. Ett förprojektet Närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak – NÖKS etablerade grunden för  samarbetet  som nu förverkligas i projektet NÖKS 2.