Kompetanseheving med Lego.


 

Ved bruk av lego containerbåter og containere kombinert med tilhørende papirflyt som, ordrer, terminal organisering, kostnads- og inntekstberegninger, tapt last og overbooking får man et innblikk i hvor kompleks og utfordrende containertrafikken er. Deltagerne måtte samarbeide tett om de forskjellige arbeidsoppgavene for å få resultater

Denne transportform har i de seneste årene eksplodert, både med tanke på økte godsvolum men også omfanget rundt, som for eksempel nye gigantiske containerskip, videretransport til sluttbruker (intermodal transport), miljøpåvirkning(forurensning) og behov for infrastruktur.

Både ansatte og studentene fikk oppleve en stressende og til tider uoversiktlig gods flyt i sin kamp om å være den mest effektive og konkurransedyktige havn og transportør.

Det ble en svært lærerik dag for deltagerne som fikk oppleve en bratt læringskurve og de mange utfordringer i godshåndtering.

Kurset og rollespillet ved Høgskolen er en samfinansiering mellom NØKS prosjektet og Institutt for Maritime operasjoner.

“The Liner Shipping Game” er utviklet av Aalborg Universitet og Maersk Line som en del av et forskningsprosjekt.  Se http://linergame.com/ for mer info om spillet.