Bilimport via ShortSea med økonomiske og miljøvennlige gevinster

december 6, 2017 - december 6, 2017

Kan spare penger og miljø på å flytte godstransport fra land til sjø

Hvordan spare penger og miljø på å flytte godstransport fra land til sjø? Høgskolen i Sørøst-Norge har gjennom NØKS prosjektet beregnet mulige distribusjonsruter for frakt av importerte passasjerbiler til havner i Sør-Norge

En studien som er utført i regi av NØKS prosjektet (www.noks2.com) ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) konkluderer med at overføring av varer fra land til sjø reduserer de totale kostnadene.

– Formålet med undersøkelsen har vært å utforsker en alternativ rute for passasjerbil importert til Norge, med fokus på området fra Bergen til Svenskegrensen. Ved å oppnå en kortere reisetid for transport av biler til de aktuelle havnene og skape ny business til havnene som er involvert i prosjektet, sier Clemet Thærie Bjorbæk ved HSN.

Studien ble utført av høyskolen i samarbeid med NØKS II (Nærskipsfart i Øresund/Kattegat/Skagerrak), som skal skape nye, konkurransedyktige sjødistribusjonskonsepter i regionen.

Studien tar utgangspunkt i frakt av biler fra produksjonsland i Asia og Amerika til bilhavnene i Europa. Bilene som tilhører det norske markedet blir overført til mindre feederskip skip, som anløper en av de tre spesialiserte havnene på import av biler, Oslo havn, Drammen havn og Grenland havn. Her gjøres bilene klare for videre distribusjon på vei, jernbane eller ferge.

Tesla som inspirasjon.

Tesla biler som distribueres fra USA til Norge for så å selges på Vestlandet, sendes direkte med skip fra Rotterdam havn til havna i Bergen. Dette var utgangspunktet for å se på mulighetene for tilsvarende transport av andre bilmerker.

I studien ble det beregnet en alternativ importrute for de ti mest solgte bilmerkene i Norge Konklusjonen er at en slik overføring av transport fra land til sjø reduserer de totale kostnadene for havn til havn transport.

Viktig med samarbeid

Havnene og bilprodusenter bidro med nødvendig og relevant informasjon, statistikk og plassering av bilproduksjon på kartet, noe som var viktig for å kunne utføre studien.

Et slikt samarbeid med næringen er veldig viktig om man skal kunne oppnå ny kunnskap som igjen kan bidra til en mer miljøvennlig gods transport og godsoverføring fra vei til sjø.

– En miljømessig og økonomisk gevinst ved å distribuere via sentralisert transport til to hovedhavner; Oslo og Drammen og derfra til lokale importhavner er noe som burde være interessant for andre havner og rederier, sier Bjorbæk.

– For noen havner kan arealer være en klar hindring for en satsing på bilimport som krever ledige arealer og havner plassert i eller tett inntil bysentre, er et typisk eksempel på dette. Høyskolen ønsker nå et videre samarbeid med havnene som vi i dag gjør med NØKS, slik at vi kan initiere prosjekter som havnene kan se nytte i å tilpasse til sin situasjon, sier Bjorbæk.


Uppladdade filer

Bilaga saknas