NÖKS projektet

Beklager, denne post er kun tilgængelig i % LANG:,: og %. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Projektet har tre huvudaktiviteter (HA 1, HA 2 och HA 3)
Den första utvecklar hamnar för kust- och närsjöfart.

Den andra huvudaktiviteten syftar till att utveckla ett antal koncept för kust- och närsjöfart, samt för inre vattenvägar, baserat på befintliga godsflöden i regionen. I denna konceptutveckling ingår att ta fram förslag på fartyg och logistiklösningar.

Den sista huvudaktiviteten består av att utveckla innovativa informations- och kommunikationsteknologi lösningar för logistik inom kust- och närsjöfart samt för inre vattenvägar.

 

Hamnutveckling (HA 1) inriktar sig på hamnar i logistikkedjan. Flera hamnar har strategiska planer för att stärka sin betydelse i framtiden – först och främst genom att bli mer effektiva.

Hamnens roll i transportkedjan är kritisk. NÖKS II projektet kommer att bidra till att sammanföra hamnägare/operatörer och transportföretag till en gemensam agenda kring utmaningar, mål och strategier för att öka attraktiviteten, effektiviteten och genomströmningen av gods, vilket i sin tur kan leda till minskade kostnader.

NÖKS II projektet engagerar hamnar och transportörer för att skapa goda arbetsrelationer mot effektivare och miljövänligare logistiksystem.

I Sjödistributionskoncept (HA 2) kommer att projektdeltagarna att arbeta med distributionssystem speciellt anpassade för korta sjötransporter i ett flexibel och konkurrenskraftig logistiknätverk. Där ingår att utreda och testa möjliga vattenvägar för att utveckla anpassade logistiklösningar med uppdaterade gränssnitt mot noderna tillsammans med innovativa och utmanande fartygskoncept.

I Maritime ITS (HA 3) är målet är att förbättra logistiken system i hela transportkedjan. Innovativa ITS lösningar som är skräddarsydda för varje nod i kedjan bör utvecklas för att optimera varuflödet. Kunskapen till konceptutvecklingen hämtas från de administrativa och fysiskt operativa transportföretagen  samt från vetenskapen hos universiteten i NÖKS projektet.