Demo med containerpråm på Göta älv


Foto: Johan Lantz

Se en video från Demonstrationen

I dag provkör företaget Avatar Logistics AB en pråm från Göteborg till Vänersborg längs med Göta älv. Målet är att undersöka sjötransporten och hantering i hamnar samt inventera eventuella hinder.

– Vi vill visa hela logistikkedjan, från lastning i Göteborg, sjötransporten, omlastning till lastbil i Vänersborg och sen ut till kund, säger Johan Lantz, vd, Avatar Logistics.

Testkörningen görs för att kunna utvärdera Göta älv som transportled. En pråm kan ta 50-60 containrar vilket motsvarar 30-40 lastbilar som därmed kan lyftas från vägen.

Förhoppningen är en reguljär pråmtrafik någon gång i framtiden. Johan Lantz ser Vänersborg som en framtida knutpunkt för transporter.

Sjöfartsverket och Trafikverket delfinansierar projektet genom sjöfartens nationella medel för forskning och innovation. Testkörningen förväntas bidra med att synliggöra, möjliggöra och utvärdera potentialen för inlandssjöfart på Göta älv.

Älven går parallellt med motorväg och dubbelspårig järnväg där staten investerat mycket, men i de inre delarna av Vänern är infrastrukturen sämre. Sjöfarten antas därför kunna vara en del av lösningen.