Sverige

Koordinator

Christian Finnsgård

Koordinator Sverige
SSPA Sweden AB
christian.finnsgard@sspa.se
+46 730729156

Deltagare

SSPA Sweden AB

Kontakt:
Christian Finnsgård
christian.finnsgard@sspa.se
+46 730729156

SMTF – Svenskt Marintekniskt Forum

Kontakt:
Andreas Bach
andreas.bach@smtf.se
+46 559 54 11

Sjöfartsverket

Kontakt:
Olle Lewis
olle.lewis@sjofartsverket.se
+46 10 - 478 48 58

Innovatum

Kontakt:
Stefan Svedhem
stefan.svedhem@innovatum.se
+46 707272545