Författararkivet: Editor

Brist på kajplatser i Göteborg hindrar nya satsningar

Publicerat

Brist på kajplatser i innerhamnen  


AALBORG HAVNEDAG 2017

Publicerat

Aalborg Havnedag 2017 Invitation Tirsdag den 3. oktober 2017 Aalborg Havn A/S har fornøjelsen at invitere dig til konferencen AALBORG HAVNEDAG 2017. Om formiddagen sætter vi fokus på forenkling og effektivisering af dokumentflow via intelligente digitaliserede løsninger samt toldmæssige og juridiske aspekter gennem forsyningskæderne indenfor skibstransport. Efter frokost kigger vi i krystalkuglen. Det handler om […]


HSN-studenter tett på næringslivet

Publicerat

HSN-studenter fikk vise seg frem for næringslivet under en større workshop om nærskipsfart ved campus Vestfold. – I bacheloroppgaven har vi sett på dødtid på innseiling til havner i Norge og Sverige. Rederier og selskaper kan spare store penger på å redusere dødtiden. I oppgaven har vi ikke kommet frem til en løsning, men konstatert […]


NØKS prosjektet og Høgskolen i Sørøst-Norge inviterer til et spennende fagseminar i Horten 18 Mai

Publicerat

Vi har nå kommet halvveis i NØKS prosjektet (www.noks2.com) og som tidligere ønsker vi at dere tar del i den formidling og kompetansehevingen vi arbeider for. Med fokus på havner, logistikk og nærskipsfart er NØKS en katalysator i regionen for våre studenter, fagpersoner og NØKS partnere, noe vi håper bidrar til å underbygge og styrke […]


Kompetanseheving med Lego.

Publicerat

  Ved bruk av lego containerbåter og containere kombinert med tilhørende papirflyt som, ordrer, terminal organisering, kostnads- og inntekstberegninger, tapt last og overbooking får man et innblikk i hvor kompleks og utfordrende containertrafikken er. Deltagerne måtte samarbeide tett om de forskjellige arbeidsoppgavene for å få resultater Denne transportform har i de seneste årene eksplodert, både […]


Demo med containerpråm på Göta älv

Publicerat

Foto: Johan Lantz Se en video från Demonstrationen I dag provkör företaget Avatar Logistics AB en pråm från Göteborg till Vänersborg längs med Göta älv. Målet är att undersöka sjötransporten och hantering i hamnar samt inventera eventuella hinder. – Vi vill visa hela logistikkedjan, från lastning i Göteborg, sjötransporten, omlastning till lastbil i Vänersborg och sen […]


Svensk eco-bonus for overføring av gods

Publicerat

Svensk eco-bonus for overføring av gods Mar. 03 2017 – Hans Kristian Haram Også Sverige vil nå vurdere om det skal gis støtte til godsoverføring fra vei til sjø. Fra pressemelding fra den svenske Regeringskansliet den 2. februar: Regjeringen har i dag besluttet å gi Trafikanalys i oppdrag å undersøke muligheten for å innføre en midlertidig […]


Varuägare kan få bonus när de väljer fartyg istället för lastbil

Publicerat

Regeringen beslutade på torsdagen att ge Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige för att skynda på överflyttningen av gods från lastbil till fartyg. Det skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Trafikanalys ska undersöka om ett eco-bonussystem kan bidra till en kostnadseffektiv uppfyllelse av regeringens beslutade miljömål. I uppdraget […]


Eco-bonus ska påskynda flytt av gods till sjö

Publicerat

Regeringen beslutade i dag att ge Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige för att snabba på överflyttningen av gods från väg till sjöfart. Trafikanalys ska undersöka om ett eco-bonussystem kan bidra till en kostnadseffektiv uppfyllelse av regeringens beslutade miljömål. I uppdraget ingår också att dra lärdomar från […]